Poštovani korisnici javne usluge, 

molimo vas da proizvedeni otpad iz kućanstva ne ostavljate pored vašeg spremnika jer takvo ponašanje upućuje da spremnik koji ste odabrali nije primjeren količinama otpada koje stvarate. 

Uvidom stanja na terenu 30% spremnika za otpad prenatrpano je i često se otpad nalazi i pored spremnika. 

Sukladno načelu "onečišćivač plaća" molimo vas da zamijenite i odaberete spremnik koji odgovara vašim stvarnim potrošačkim navikama a time i proizvedenom otpadu. 

Mogućnost odabira veličine spremnika služi upravo tome.

Opetovano ostavljanje otpada pored spremnika isto kao i pretrpavanje spremnika bit će sankcionirano ugovornom kaznom koja je sastavni dio cijene javne usluge.

Zahvaljujemo na suradnji,

Usluga d.o.o.