Poštovani korisnici, 

obavještavamo vas da će od 18. do 22. veljače 2019. godine mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na području Mjesnog odbora Pazin, na parkiralištu iza vatrogasne postaje.

Radno vrijeme mobilno reciklažnog dvorišta:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton, 
 • ambalaža od plastike, metala i stakla, 
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali, 
 • tekstil, 
 • baterije i akumulatori, 
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole, 
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna), 
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad, 
 • fluorescentne i štedne žarulje.