Poštovani korisnici, 

obavještavamo vas da će od 4. do 8. ožujka 2019. godine mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na području Mjesnog odbora Lindar.

Radno vrijeme mobilno reciklažnog dvorišta:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton, 
 • ambalaža od plastike, metala i stakla, 
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali, 
 • tekstil, 
 • baterije i akumulatori, 
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole, 
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna), 
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad, 
 • fluorescentne i štedne žarulje.