Ovdje se nalazi mapa s lokacijama polupodzemnih spremnika Grada Pazina.