Usluga d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dostavit će korisnicima polupodzemnih spremnika 2 (dvije) korisničke kartice za korištenje otpadomjera postavljenih na polupodzemnim spremnicima za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Miješani komunalni otpad podrazumijeva otpad koji ostaje nakon što se odvojeno sakupi otpad koji se može reciklirati (npr. staklo, plastika i metal, papir i slično).

Korisnici usluge moći će s istom karticom odlagati otpad u bilo koji postavljeni polupodzemni spremnik na području davatelja usluge.

Jedno otvaranje otpadomjera mjerit će uvijek 25 litara odloženog otpada neovisno o težini otpada.

Otpad treba odložiti skupa s vrećicom u kojoj se otpad nalazi.

Upute za korištenje otpadomjera

  1. Umetnite karticu u otvor.
  2. Zvučni signal označava da se otpadomjer može koristiti. Izvadite karticu.
  3. Nakon prestanka zvučnog signala gurnite ručku prema naprijed.
  4. Odložite otpad.
  5. Vratite ručku u prvobitan položaj.

Napomena: Status otpadomjera prikazan je na displeju