U privitku se nalazi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada.

Mole se korisnici novih čipiranih spremnika da iznesu svoje spremnike na javnu površinu (ispred vlastite nekretnine) na dan odvoza. 

Ovaj raspored primjenjuje se do daljnjeg. 

O promjenama rasporeda odvoza korisnici bit će pravovremeno obaviješteni.