Usluga d.o.o. objavljuje Nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici u Pazinu za blagdane Svih Svetih. Predmet ovog nadmetanja je davanje u zakup prodajnih mjesta na otvorenoj terasi tržnice u Pazinu s namjenom prodaje cvijeća i prigodnog asortimana roba za blagdan Svih Svetih.