Poštovani, 

raspisuje se natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju rabljenog radnog stroja i pripadajuće opreme – Caterpillar 320 C LN u vlasništvu Usluga d.o.o. Pazin.

Natječaj se nalazi u prilogu. 

Usluga d.o.o.